Dokumentacje techniczne

opisy techniczne, obliczenia konstrukcyjne, rysunki, kosztorysy
i harmonogramy

DOKUMENTACJE TECHNICZNE

Dla naszych klientów tworzymy dokumentacje techniczne: opisy techniczne, obliczenia konstrukcyjne, rysunki, kosztorysy i harmonogramy do celów realizacji inwestycji oraz utrzymania obiektów w dobrym stanie technicznym. Mamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych w procesie pozyskiwania funduszy zewnętrznych. W ramach naszych usług przygotowujemy:

• dokumentacje projektowe,
• Programy Funkcjonalno-Użytkowe,
• inwentaryzacje budowlane,
• kosztorysy inwestorskie.