Efektywność energetyczna

Audyty energetyczne i audyty efektywności energetycznej.

AUDYTY

Opracowujemy audyty energetyczne i audyty efektywności energetycznej, dzięki którym inwestor zdobywa wiedzę na temat istniejącego zużycia energii w budynku lub w zespole budynków. Celem takiego opracowania jest zalecenie konkretnych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i formalnych i określenie ich opłacalności w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Najważniejsza korzyść dla klienta z przygotowania audytu energetycznego polega na określeniu opłacalności modernizacji budynku oraz dobraniu najkorzystniejszych produktów i rozwiązań technicznych.