Dokumenty strategiczne

Istotna rola w procesie ubiegania się o dofinansowanie.

ROLA DOKUMENTÓW

Dokumenty strategiczne pełnią istotną rolę w procesie ubiegania się o dofinansowanie, inwestor może być zobowiązany do ich posiadania lub uzupełnienia. Firma Andarro ma bogate doświadczenie w przygotowaniu następujących dokumentów:

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej,
• Plan Rozwoju Turystyki,
• Strategia Rozwoju,
• Gminne Programy Rewitalizacji,
• Ocena Oddziaływania na środowisko.