Promocja

Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych realizowanego przedsięwzięcia.

DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE

Beneficjent realizujący projekt ma obowiązek prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych, spośród których można wyróżnić działania obligatoryjne i nieobligatoryjne, ale wpisujące się w charakter realizowanego przedsięwzięcia. Pomożemy dobrać odpowiednie działania promocyjne, zgodnie z wymogami realizowanego projektu i wykonamy je dla naszego klienta. W zakres naszych usług wchodzą:

• tablice informacyjne i pamiątkowe,
• tabliczki informacyjne,
• plakaty, broszury, foldery, ulotki i inne materiały drukowane,
• filmy promocyjne, prezentacje multimedialne, materiały informacyjne na CD,
• dokumentacja fotograficzna,
• artykuły w prasie lokalnej i ogólnopolskiej,
• ogłoszenia w serwisach internetowych, newsletter,
• konferencje, spotkania informacyjne, seminaria.