Doradztwo prywatno-publiczne

Projekt realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

Partnerstwo publiczno-prywatne tzw. projekt hybrydowy - projekt realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w którym środki funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowią uzupełnienie finansowania prywatnego. Preferowane przez Komisję Europejską kierunki przyszłego wsparcia z funduszy unijnych są zbieżne z obszarami szczególnie interesującymi tzn. związanymi ze świadczeniem usług publicznych, wymagających wielomiliardowych nakładów, których sektor publiczny nie będzie w stanie ponieść samodzielnie; m.in. transport, ochrona środowiska, energetyka, rewitalizacja i ochrona zdrowia.